2017.gadā Mēs jau trešo gadu, sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju pārvaldītājiem, realizē vides labiekārtošanas projektus, Lielvārdes novada pašvaldības projektu konkursa Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana” ietvaros.

Piesakot savu projektu konkursā, daudzdzīvokļu māju pārstāvjiem bija ispēja saņemt

Lielvārdes novada pašvaldības finansējumu līdz 3000 EUR ar nosacījumu ka projekta iesniedzēji nodrošina līdzfinansējumu 20% apjomā no projekta izmaksām.

Projekta ietvaros bija iespējams veikt daudzdzīvokļu mājām piederošo trotuāru un kāpņu laukumu segumu maiņu, izvietot soliņus atpūtas zonās, veikt apzaļumošanu un māju zaļās zonas labiekārtošanu, ierīkot bērnu rotaļu laukumus un citādi labiekārtot daudzdzīvokļu  māju teritorijas.

Mēs pateicās Lielvārdes novada pašvaldībai par projektun konkursu rīkošanu un finansējuma piešķiršanu, daudzdzīvokļu māju pārvaldītājiem un dzīvokļu īpašniekiem par atbalstu, sava laika, enerģijas un mājas kopējo uzkrājumu  ieguldīšanu māju labiekārtošanā.