Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus lūdzam nodot līdz tekoša mēneša pēdējam datumam, rakstot trīs ciparus aiz komata.
Ja ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiek iesniegti norādītāja termiņa, dzīvokļa īpašniekam tiek veikts vidējais ūdens patēriņa aprēķins.

Ja vēlātis nodot ūdens skaitītāju rādījumus, caur pogu “Pieteikt” aizpildiet formu un nosūtiet to.

Ir jānorāda ūdens skaitītāju rādījumus, nevis patēriņš !