Lai paziņotu par faktiski dzīvojošo cilvēku skaitu Jūsu dzīvoklī, lūdzu, caur pogu “Pieteikt” aizpildiet formu un nosūtiet to. Ar Jums sazināsies mūsu speciālists un nosūtīs Jūsu mājai atbilstošo iesnieguma formu, kuru vajadzēs izdrukāt, aizpildīt un ielikt Jūsu mājas ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas pastkastītē. Ja Jums nav iespējas izdrukāt iesniegumu, paziņojiet par to mūsu speciālistam un vienojaties kādā veidā Jūs to varat saņemt. Anketu var parakstīt tikai dzīvokļu īpašnieks vai pilnvarota persona (fiziskai personai tikai notariāli vai ar bāriņtiesu parakstīta pilnvara), ja nav iespējams parakstīt minētām personām, tad atkritumu izvešana tiks aprēķināta pēc deklarēto personu skaita.