SIA “Māju apsaimniekotājs”

Reģ.Nr. 40203147774
Mēness iela 13-9, Lielvārde, LV-5070
Luminor bank AS, SWIFT RIKOLV2X
LV35RIKO0002930251426

Tel 29299949
E-pasts: info@apsaimniekosana.lv