2019.gada vides labiekārtošanas projekti

03/01/2020

2019.gadā SIA MĀJU APSAIMNIEKOTĀJS sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju pārvaldītājiem jau piekto gadu realizēja apkārtējās vides …