2018.gadā SIA JAUNA MĀJA sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju pārvaldītājiem jau ceturto reizi realizēja apkārtējās vides labiekārtošanas projektus, Lielvārdes novada pašvaldības projektu konkursa „Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana” ietvaros.

Piesakot savu projektu konkursā, daudzdzīvokļu māju pārstāvjiem bija iespēja pretendēt uz Lielvārdes novada pašvaldības finansējumu līdz 4000 EUR ar nosacījumu ka projekta iesniedzēji nodrošina līdzfinansējumu 20% apjomā no projekta izmaksām.

Projektu konkursa ietvaros daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir iespēja veikt daudzdzīvokļu mājām piederošo trotuāru un kāpņu laukumu segumu maiņu, izvietot soliņus atpūtas zonās, veikt apzaļumošanu un māju zaļās zonas labiekārtošanu, ierīkot bērnu rotaļu laukumus vai jebkurus citus labiekārtošanas darbus kas padara pievilcīgākas un funkcionālākas daudzdzīvokļu mājām piederīgās teritorijas.

Tātad uzlabot savu dzīves telpu un padarīt pievilcīgāku pilsētu kopumā.

SIA JAUNA MĀJA saka lielu paldies Lielvārdes novada pašvaldībai par projektu konkursa rīkošanu un finansējuma piešķiršanu iedzīvotājiem, daudzdzīvokļu māju pārvaldītājiem un dzīvokļu īpašniekiem par atbalstu, sava laika, enerģijas un mājas kopējo uzkrājumu ieguldīšanu savas apkārtnes labiekārtošanā, ar katru paveikto darbu padarot mūsu pilsētu labāku un skaistāku.

SIA JAUNA MĀJA komanda.